لیست اﻋﺮاب های حميد صفري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره طارق آیه 1 - مغنی
واو اول: واو قسم است چون داخل شده به اسم ظاهر و متعلق به محذوف است.
واو دوم :عاطفه میباشد دلیل اینکه عاطفه هست این است که اگر واو دوم را هم بخواهیم واو قسم بگیریم هر یک از دو اسم به جواب نیازمند میشوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.