لیست اﻋﺮاب های مسعود حسين پور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره کافرون آیه 1 -
..
توضیح : حرف جر و اسم مجرور» اللَّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «فعل مقدر یا محذوف» «فاعل محذوف» الرَّحْمنِ «نعت، تابع» الرَّحِیمِ «نعت، تابع» قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»یا «(یا)ندا»أَیُّهَا «منادی منصوب یا در محل نصب» «هاء تنبیه» الْکافِرُونَ «نعت، تابع»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.