لیست اﻋﺮاب های فاطمه نصيري خليلي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 55 - تفسیر روشن، حسن مصطفوی
مُتَوَفِّیکَ: خبر إنّى است، و رافعک، و مطهّرک، و جاعل، عطف باشند به متوفّیک.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 55 - تفسیر روشن، حسن مصطفوی
اتَّبَعُوکَ: صله است به الّذین، و جمله مفعول جاعل باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.