لیست لغت های ابراهيم چراغي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 107 - ترجمه استاد ابولفضل بهرام پور
اَثیم : گناه پیشه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 106 - ترجمه استاد ابولفضل بهرام پور
اِستَغفِر(غَفر) : طلب مغفرت کن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 105 - ترجمه استاد ابولفضل بهرام پور
لِتَحکُمَ : تا حکم کنی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 104 - ترجمه استاد ابولفضل بهرام پور
یَرجُونَ : امید دارند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 103 - استاد ابولفضل بهرام پور
کِتاب : نوشته،فریضه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 102 - استاد ابولفضل بهرام پور
مَطَر : باران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 105 - استاد ابولفضل بهرام پور
لِتَحکُمَ : تا حکم کنی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 104 - استاد ابولفضل بهرام پور
یَألَمُ : درد و رنج می کشد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 103 - استاد ابولفضل بهرام پور
اُذکُر : یاد کن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 102 - استاد ابولفضل بهرام پور
لِیَکُونُوا(کَون) : باید باشند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>