لیست لغت های اعظم زارع بيدکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مرسلات آیه 8 - تفسیر نور
« طُمِسَتْ » : نابود شدند . بی‌نور گشتند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 1 - تفسیر نور
«عُرف» : پى در پى است و به یال اسب که موهاى ردیف دارد، عُرْف گویند
توضیح : این واژه به معناى نیک و پسندیده نیز آمده و کلمه‏ ى «معروف» از آن است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 22 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏« أَدْبَرَ » : پشت کرد و رفت .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 21 - تفسیر نور استاد خرمدل
« عَصی‌ » : از دستورهای آسمانی و رهنمودهای الهی سرپیچی و سرکشی کرد .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 21 - تفسیر نور استاد خرمدل
« کَذَّبَ » : موسی را تکذیب کرد و پیغمبریش را دروغ نامید .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 20 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏« الآیَةَ الْکُبْری‌ » : معجزه بزرگ .
توضیح : : مراد تبدیل عصا به اژدها است . نشان دادن معجزه و کار عملی ، پس از بیان ادلّه و براهین قولی بوده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 19 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏« فَتَخْشی‌ » : خشیت ،
توضیح : ترس و هراسی است که نتیجه احساس به عظمت و قدرت خدا است . چنین احساسی هم با شناخت او ، در دل انسان پدیدار می‌شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 18 - تفسیر نور استاد خرمدل
« تَزَکّی‌ » : پاک گردی .
توضیح : فعل مضارع است و اصل آن ( تَتَزکّی ) است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 13 - استاد خرمدل
« زَجْرَةٌ » : صدا و فریاد
توضیح : مراد صدای صور برای بار دوم است که بر اثر آن همه مردگان زنده می‌گردند .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 13 - استاد خرمدل
« هِیَ » : بازگشت . زندگی . رجعت به حیات دوباره .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 12
  • >
  • >>