لیست لغت های ابراهيم عسگري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حاقة آیه 11 - تفسیر نمونه
حملناکم : شما را حمل کردیم
توضیح : تعبیر به «حملناکم» (شما را حمل کردیم) کنایه از اسلاف و نیاکان ماست چرا که اگر آنها نجات نیافته بودند ما نیز امروز وجود نداشتیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 6 - تفسیر نور دکتر مصطفی خرمدل
« عَادٌ » ؛ « صَرْصَرٍ » ؛ « عَاتِیَةٍ » : قوم پیغمبری به نام هود بودند ؛ باد تند و ویرانگر و سرد و پر سر و صدا ؛ سرکش . سخت ویرانگر .‏
توضیح : « عَادٌ » : قوم پیغمبری به نام هود بودند .
« صَرْصَرٍ » : باد تند و ویرانگر و سرد و پر سر و صدا
« عَاتِیَةٍ » : سرکش . سخت ویرانگر .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.