لیست لغت های سيد مصطفي فاطمي کيا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 50 - قرآن در خانه مهدی محمودیان
ملک : فرشته
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 51 - قرآن در خانه مهدی محمودیان
یتقون : می ترسند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 51 - قرآن در خانه مهدی محمودیان
لعلهم : شاید آنها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 51 - قرآن در خانه مهدی محمودیان
لیس : نیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 51 - قرآن در خانه مهدی محمودیان
یخافون : می ترسند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 52 - قرآن در خانه مهدی محمودیان
یدعون : دعوت می کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 52 - قرآن در خانه مهدی محمودیان
یریدون : می خواهند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 52 - قرآن در خانه مهدی محمودیان
وجهه : خودش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 52 - مهدی محمودیان
فتکون : پس می باشی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 19 - استاد ابوالفضل بهرامپور
اقْتَرِبْ : به خدا نزدیک شو
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 64
  • >
  • >>