لیست لغت های سحر شادرام
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 17 - قران مجید ترجمه مهدی الهی قمشه ای
وقد : افروختن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 16 - قران مجید ترجمه مرحوم استاد مهدی الهی قمشه ای
ربح : سود کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 15 - قران مجید ترجمه مرحوم استاد مهدی الهی قمشه ای
یمدّ- یعمهون : رها می کند- حیران بمانند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 14 - قران مجید ترجمه مهدی الهی قمشه ای
خلی : خلوت کرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 14 - قران مجید ترجمه استاد مهدی الهی قمشه ای
لقی : برخورد کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 13 - قران مجید ترجمه استاد مهدی الهی قمشه ای
الا : آگاه باشید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.