لیست لغت های نيره تقي زاده فايند
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 35 - استاد خرمدل
«کِذَّاباً» : دروغ. دروغگو نامیدن و یکدیگر را تکذیب کردن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 35 - استاد خرمدل
«لَغْواً»: : سخنان پوچ و یاوه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 34 - استاد خرمدل
«کَأْساً» : جام شراب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 33 - استاد خرمدل
«کَوَاعِبَ»: : جمع کاعِب، دختران نارپستان. دخترانی که تازه پستانهایشان برآمده است و از کعب، یعنی پاشنه پا بزرگتر نگشته است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 32 - استاد خرمدل
«أَعْنَاباً» : جمع عِنَب، انگورها. رزها.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 32 - استاد خرمدل
«حَدَآئِقَ» : جمع حَدِیقَة، باغها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 30 - استاد خرمدل
«ذُوقُوا» : بچشید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 29 - استاد خرمدل
«کِتَاباً» : نگاشتن. نوشتن. نوشته.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 29 - استاد خرمدل
«أَحْصَیْنَاهُ» : آن را شمارش کرده‌ایم. آن را سرشماری نموده‌ایم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 28 - استاد خرمدل
«کِذَّاباً» : سخت تکذیب کردن. ستیزه‌جویانه دروغ پنداشتن.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 73
  • >
  • >>