لیست لغت های زينب افراونده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تکویر آیه 17 - قرآن بهرام پور
عسعس : پشت کرد و رفت
توضیح : این لغت از اضداد است و به مفهوم تاریکی رقیق که در اول شب و در پایان شب مشاهده می شود است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 9 - شخصی
قتلت : کشته شد
توضیح : در (قتلت) " ت" علامت تأنیث است (کشته شد آن مؤنث)
ضمیر " هی " در تقدیرست و نائب فاعل قتلت می باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.