لیست لغت های سجاد حسني پازکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 58 - تفسیر نمونه
قریه :
توضیح : " قریه" گر چه در زبان روزمره ما به معنى روستا است، ولى در قرآن و لغت عرب به معنى هر محلى است که مردم در آن جمع مى‏شوند، خواه شهرهاى بزرگ باشد یا روستاها، و منظور در اینجا بیت المقدس و اراضى قدس است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 47 - تفسیر تسنیم
انعمت علی : نعمت دادم
توضیح : این نعمت از بالا تنزّل کرده است لذا با کلمه «علی» یاد شده است « انعمت علیکم»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 14 - خودم !!
امنا : ایمان آوردیم
توضیح : در این آیه، سیاق به این می خورد که منظور ایمان آورده ایم باشد و قد مقدر باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : برخی مترجمین نیز این معنا را برگزیده‌اند