لیست لغت های عبد بائس
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 2 - تفسیر مجمع البیان
ذِکْرى : یادآورى
توضیح : این واژه اسم مصدر بوده و در آن، مفهوم مبالغه است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 2 - تفسیر مبین
لیَشْهَدْ : باید ناظر باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 2 - تفسیر مبین
لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَة : نگیرد شما را درباره ی آن دو دلسوزی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 2 - تفسیر مبین
لا تَأْخُذْ (أْخذ) : نگیرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 2 - تفسیر مبین
جَلْدَة : تازیانه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 2 - تفسیر مبین
مِائَة : صد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 2 - تفسیر مبین
کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما : به هر یک از آن دو
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 2 - تفسیر مبین
اجْلِدُوا( جلد) : تازیانه بزنید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 2 - تفسیر مبین
زانی : زناکار(مذکر)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 2 - تفسیر مبین
زانِیَة : زناکار (مونث)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 54
  • >
  • >>