لیست لغت های علي اصغر
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره کوثر آیه 2 - ابوالفضل بهرام پور
اِنحَر : شترقربانی کن ومعنای دیگراینکه هنگام تکبیرگفتن دست هاراتامقابل صورت بلندکن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 1 - ابوالفضل بهرام پور
یُکَذِّبُ : تکذیب می کند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 1 - ابوالفضل بهرام پور
اَلَّذی : کسی را،آن کس را
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 1 - ابوالفضل بهرام پور
رَاَیتَ : دیدی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 1 - ابوالفضل بهرام پور
اَ : آیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : در هر فیش تنها معنی یک لغت را وارد نمایید.
  سوره کوثر آیه 3 -
اَبتَر : مقطوع النَّسل،دم بریده،بی نسل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.