لیست لغت های آرتين آذري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یوسف آیه 107 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
بَغتَةً : ناگهانی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 107 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
غاشِیَة : (غَشِیَ): پوشش دهنده، فراگیرنده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 105 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
یَمُرُّون : (مَرّ): می‌گذرند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 100 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
نَزَغَ : به تباهی انداخت، وسوسه و تحریک نمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 100 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
بَدو : بادیه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 100 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
خَرُّوا : فرو افتادند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 99 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
ءاوی اِلَیهِ : (اَوَیَ): در آغوش خود کشید، جا داد نزد خود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 96 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
اِرتَدَّ بَصیراً : (رَدّ): بینایی را بازیافت، دوباره بینا شد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 96 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
اَلقی : (لَقِیَ): افکند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 94 - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
أَنْ تُفَنِّدُونِ : اینکه مرا به کم خردی و تباهی عقل متهم کنید
توضیح : (فَنَد : خرفتی)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 4
  • >
  • >>