لیست لغت های مرضيه علمدار .ب
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 143 -
تمنون : wish-desire
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 142 -
صابران : patient
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 142 -
حسبتم : thought
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 11 - تفسیر کوثر
«محراب» : جاى خاصى در معبد براى عبادت و معناى لغوى آن محل جنگ است،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 62 - تفسیر کوثر
«المضطر» : درمانده، بیچاره، گرفتار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 10 - تفسیر کوثر
«سویّا» : در حال تندرستى، بى عیب و علّت.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 7 - تفسیر کوثر
«غلام» : پسر بچه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 51 - تفسیر نور استاد خرمدل
«حَصْحَصَ»: . : روشن و نمایان شد. جلوه‌گر گردید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 51 - تفسیر نور استاد خرمدل
«خَطْب‌»: : پیشامد. کار بزرگی که درباره آن گفتگو می‌شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 50 - تفسیر نور استاد خرمدل
«بَالُ»: : حال و وضع. کار و بار. مراد حقیقت حال و سبب کاری است که زنان با یوسف داشتند.‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 145
  • >
  • >>