لیست لغت های محمود احمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فاطر آیه 18 - المعانی http://www.almaany.com/ar/dict/ar-fa/
مصیر : سرنوشت , تقدیر , قضاوقدر , نصیبب وقسمت , مقدر شدن , بسرنوشت شوم دچار کردن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : برای این لغت، معنی دوم که در این منبع ذکر شده است مناسب است.
مصیر: سرنوشت ، سرانجام ، عاقبت ، مقدرات ، شدن ( صیرورت )