لیست لغت های رضا سليماني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره کهف آیه 9 - تفسیر مهر
رقیم : از ماده ی رقم به معنای نوشتن است.
توضیح : نام دیگر اصحاب کهف و ازآن جهت که اسامیشان بر لوحی بر سردر غار نصب شده بود.(گروهی غیر از اصحاب کهف که 309 سال به خواب رفتند.)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 111 -
عنت : خضوع وذلت(مومنان از روی اختیار وشوق به خدا-غیر مومن از روی ترس الحی...وعذابش)
توضیح : عنت از ماده عناء:خضوع کردن وذلت کردن خضوع همراه ذلت
وعنت الوجوه: چهره ها خاضع شدند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.