لیست لغت های علي علائي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فرقان آیه 29 -
خذولا : بسیار خوار کننده و رسوائی به بار آورنده.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فرقان آیه 28 -
خلیلاً : دوست خاصّ و صمیمی که انسان او را مشاور خود کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره روم آیه 12 -
یُبْلِسُ : غمزده و ناامید از نجات و مأیوس از هر چیز و بهت زده می‌شوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره روم آیه 15 -
رَوْضَةٍ : باغ پر آب و درخت و خرم و سرسبز
توضیح : مراد بهشت است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 22 - دانشنامه قرآن کریم الکتاب
لَوَاقِحَ : جمع لاقِح، به معنی آبستن.
توضیح : چرا که بادها آبستنِ به بخار آب می‌شوند. و جمع لاقِحَة، به معنی تلقیح‌کننده. چرا که بادها ابرها را به هم نزدیک و مایه تلقیح آنها می‌شوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 20 - دانشنامه قرآن کریم الکتاب
مَعَایِشَ : جمع مَعیشَة و مَعاش، مایه زندگی و وسیله ماندگاری، از قبیل خوردنیها و نوشیدنیها.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 18 - دانشنامه قرآن کریم الکتاب
إِسْتَرَقَ السَّمْعَ : دزدکی گوش فرا داد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 17 - دانشنامه قرآن کریم الکتاب
رجیم : نفرین شده. رانده از رحمت الهی.
توضیح : فعیل به معنی مفعول است. یعنی: مطرود. ملعون.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 15 - دانشنامه قرآن کریم الکتاب
سُکِّرَتْ : پوشانده شده است. از دیدن باز داشته شده است. پرده‌ای به پیش چشمانمان داشته شده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 10 - دانشنامه قرآن کریم الکتاب
شِیَعِ : جمع شیعه، گروهها و دسته‌های پیرو یک راه و رسم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>