لیست لغت های سيد حسين اخوان بهابادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یوسف آیه 92 - درس هایی از قرآن
الیوم : امروز - همین الان
توضیح : قرائتی عرض کردند که در این آیه الیوم، به معنای همین الان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حدید آیه 18 -
مصدقین و مصدقات : مردان و زنان صدقه دهنده
توضیح : در بعضی مواقع مصدق در اصل متصدق [ م ُ ت َ ص َدْ دِ ]است که حرف ت در صاد ادغام شده است لذا در این صورت معنای صدقه دهنده خواهد داشت و جمع آن مصدقون (مصدقین) و مصدقات در اصل متصدقون (متصدقین) و متصدقات خواهد بود لذا با توجه به عبارت و جمله می‌توان دریافت که معنی تصدیق کننده دارد یا صدقه دهنده مانند آیه‌ی 18 سوره ی حدید: ان المصدقین و المصدقات و اقرضوااﷲ قرضاً حسناً یضاعف لهم و لهم اجر کریم؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ (ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ) ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭﺍﻣﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﭘﺎﺩﺍﺷﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺟﺮﻱ ﻧﻴﻜﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 46 -
صدیق : بسیار راستگو و راست کردار یا دوست
توضیح : اگر در این کلمه، حرف صاد کسره و دال مشدد باشد به معنای بسیار راستگو است و اگر حرف صاد فتحه و دال تشدید دار نباشد به معنای دوست است با توجه به این‌که حرکات و تشدید گاهی گذاشته نمی شود در این صورت با توجه به جمله و عبارت تعیین می شود که معنی بسیار راستگو را می دهد یا معنی دوست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 34 -
رجال : مردان، پیادگان
توضیح : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ .(النساء٣٤)
رجال اگر مانند بالا جمع رَجُل باشد به معنای مردان است. و اگر جمع راجِل باشد مانند ذیل به معنای پیادگان است.
وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا .(الحج٢٧)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شعراء آیه 101 -
حمیم : آب داغ، گرم، دوست
توضیح : ﺣﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻠﻤﻪیﺣﻤّﺎم(گرمابه) ، ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ فَشَارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ. ﻭ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ. و گاهی صِرف، گرمی آن مد نظر است مانند. کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ. ﮔﻮﻳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻲ گرم ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻰ . و از آنجا که دوست گرمابخش زندگی است حمیم به معنای دوست هم آمده است مانند وَلَا یَسْأَلُ حَمِیمٌ حَمِیمًا ﻭﻫﻴﭻ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺯ [ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ] ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺵ ﻧﭙﺮﺳﺪ.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره معارج آیه 10 -
حمیم : آب داغ، گرم، دوست
توضیح : ﺣﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻠﻤﻪیﺣﻤّﺎم(گرمابه) ، ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ فَشَارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ. ﻭ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ. و گاهی صِرف، گرمی آن مد نظر است مانند. کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ. ﮔﻮﻳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻲ گرم ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻰ . و از آنجا که دوست گرمابخش زندگی است حمیم به معنای دوست هم آمده است مانند وَلَا یَسْأَلُ حَمِیمٌ حَمِیمًا ﻭﻫﻴﭻ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺯ [ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ] ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺵ ﻧﭙﺮﺳﺪ.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 27 -
رجال : پیادگان، مردان
توضیح : وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا .(الحج٢٧)
رجال اگر مانند بالا جمع راجِل باشد به معنای پیادگان است. و اگر جمع رَجُل باشد مانند ذیل به معنای مردان است
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ .(النساء٣٤)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 42 -
حمیم : آب داغ، گرم، دوست
توضیح : ﺣﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻠﻤﻪیﺣﻤّﺎم(گرمابه) ، ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ فَشَارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ. ﻭ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ. و گاهی صِرف، گرمی آن مد نظر است مانند. کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ. ﮔﻮﻳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻲ گرم ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻰ . و از آنجا که دوست گرمابخش زندگی است حمیم به معنای دوست هم آمده است مانند وَلَا یَسْأَلُ حَمِیمٌ حَمِیمًا ﻭﻫﻴﭻ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺯ [ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ] ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺵ ﻧﭙﺮﺳﺪ.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره احزاب آیه 60 - تفسیر نور، راهکارهای مقابله با شایعات از نگاه قرآن دکتر علی فرزادی
مرجفون : شایعه پراکنان
توضیح : مرجفون و اراجیف هم خانواده اند. «ﻣُﺮﺟﻔﻮﻥ» ﺍﺯ «ﺍِﺭﺟﺎﻑ»، ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻱ، ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪمرجف در لغت به کسی گفته می‏شود که اراجیف و سخنان بی پایه می‏گوید و شایعه پراکنی می‏کندوجمع آن مرجفون می‏باشد.«اراجیف» که جمع آن ارجاف است، به خبرهای موحش و مدهش گفته می شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 31 -
خلال : دوستی
توضیح : خلال هم خانواده کلمه خلیل است خلیل الله لقب حضرت ابراهیم علیه السلام است و به معنای دوست خداست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>