لیست لغت های سيد حسين اخوان بهابادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یوسف آیه 4 - نور
یآ أَبَتِ : ای پدرم
توضیح : «یآ أَبَتِ»: ای پدرم! اصل آن، یا أَبی است و عربها در نداء یاء متکلّم را به تاء تبدیل می‌کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 18 -
شریعت : آیین و طریقه
توضیح : آیین و طریقه هر دینی با دین دیگر می تواند هم مشترکاتی داشته باشد هم تفاوت هایی، لذا طرفداران هر شریعت تا تاریخ مصرف آن موظف بودند از آن طریق به دینداری بپردازند بنابرین می توان شریعت را «راه دینداری» نامید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 259 -
کَم : چه بسیار، چقدر.
توضیح : کلمه ای است که به دو صورت می آید یکی خبری که معنی «چه بسیار» دارد دیگری پرسشی به معنی چقدر و چند، البته اصل در «کَمْ» سؤالی است.
فَکَمْ یَا إِلَهِی مِنْ کُرْبَهٍ قَدْفَرَّجْتَهَا وَ هُمُومٍ قَدْ کَشَفْتَهَا
ای خدای من چه بسیار سختی هایی که گره گشودی، و اندوه هایی که برطرف کردی.
ﻗَﺎﻝَ ﻛَﻢْ ﻟَﺒِﺜْﺖَ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺒِﺜْﺖُ ﻳَﻮْﻣﺎً ﺃَﻭْ ﺑَﻌْﺾَ ﻳَﻮْم( از همین آیه ) ﮔﻔﺖ: ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﻧﮓ ﻛﺮﺩﻱ؟ ﮔﻔﺖ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ، ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 92 - درس هایی از قرآن
الیوم : امروز - همین الان
توضیح : قرائتی عرض کردند که در این آیه الیوم، به معنای همین الان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حدید آیه 18 -
مصدقین و مصدقات : مردان و زنان صدقه دهنده
توضیح : در بعضی مواقع مصدق در اصل متصدق [ م ُ ت َ ص َدْ دِ ]است که حرف ت در صاد ادغام شده است لذا در این صورت معنای صدقه دهنده خواهد داشت و جمع آن مصدقون (مصدقین) و مصدقات در اصل متصدقون (متصدقین) و متصدقات خواهد بود لذا با توجه به عبارت و جمله می‌توان دریافت که معنی تصدیق کننده دارد یا صدقه دهنده مانند آیه‌ی 18 سوره ی حدید: ان المصدقین و المصدقات و اقرضوااﷲ قرضاً حسناً یضاعف لهم و لهم اجر کریم؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ (ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ) ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭﺍﻣﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﭘﺎﺩﺍﺷﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺟﺮﻱ ﻧﻴﻜﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 46 -
صدیق : بسیار راستگو و راست کردار یا دوست
توضیح : اگر در این کلمه، حرف صاد کسره و دال مشدد باشد به معنای بسیار راستگو است و اگر حرف صاد فتحه و دال تشدید دار نباشد به معنای دوست است با توجه به این‌که حرکات و تشدید گاهی گذاشته نمی شود در این صورت با توجه به جمله و عبارت تعیین می شود که معنی بسیار راستگو را می دهد یا معنی دوست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 34 -
رجال : مردان، پیادگان
توضیح : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ .(النساء٣٤)
رجال اگر مانند بالا جمع رَجُل باشد به معنای مردان است. و اگر جمع راجِل باشد مانند ذیل به معنای پیادگان است.
وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا .(الحج٢٧)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شعراء آیه 101 -
حمیم : آب داغ، گرم، دوست
توضیح : ﺣﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻠﻤﻪیﺣﻤّﺎم(گرمابه) ، ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ فَشَارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ. ﻭ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ. و گاهی صِرف، گرمی آن مد نظر است مانند. کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ. ﮔﻮﻳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻲ گرم ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻰ . و از آنجا که دوست گرمابخش زندگی است حمیم به معنای دوست هم آمده است مانند وَلَا یَسْأَلُ حَمِیمٌ حَمِیمًا ﻭﻫﻴﭻ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺯ [ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ] ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺵ ﻧﭙﺮﺳﺪ.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره معارج آیه 10 -
حمیم : آب داغ، گرم، دوست
توضیح : ﺣﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻠﻤﻪیﺣﻤّﺎم(گرمابه) ، ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ فَشَارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ. ﻭ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ. و گاهی صِرف، گرمی آن مد نظر است مانند. کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ. ﮔﻮﻳﻲ ﺩﻭﺳﺘﻲ گرم ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻰ . و از آنجا که دوست گرمابخش زندگی است حمیم به معنای دوست هم آمده است مانند وَلَا یَسْأَلُ حَمِیمٌ حَمِیمًا ﻭﻫﻴﭻ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺯ [ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ] ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺍﺵ ﻧﭙﺮﺳﺪ.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 27 -
رجال : پیادگان، مردان
توضیح : وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا .(الحج٢٧)
رجال اگر مانند بالا جمع راجِل باشد به معنای پیادگان است. و اگر جمع رَجُل باشد مانند ذیل به معنای مردان است
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ .(النساء٣٤)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>