لیست لغت های سيد حسين اخوان بهابادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره احزاب آیه 60 - تفسیر نور، راهکارهای مقابله با شایعات از نگاه قرآن دکتر علی فرزادی
مرجفون : شایعه پراکنان
توضیح : مرجفون و اراجیف هم خانواده اند. «ﻣُﺮﺟﻔﻮﻥ» ﺍﺯ «ﺍِﺭﺟﺎﻑ»، ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻱ، ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪمرجف در لغت به کسی گفته می‏شود که اراجیف و سخنان بی پایه می‏گوید و شایعه پراکنی می‏کندوجمع آن مرجفون می‏باشد.«اراجیف» که جمع آن ارجاف است، به خبرهای موحش و مدهش گفته می شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 31 -
خلال : دوستی
توضیح : خلال هم خانواده کلمه خلیل است خلیل الله لقب حضرت ابراهیم علیه السلام است و به معنای دوست خداست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره الرحمن آیه 54 - سایت ثقلین
جنی : چیدن
توضیح : کلمه جنایت هم مشتق از «جنی» به معنای چیدن میوه از درخت و برداشتن عسل از کندو است. این کلمه هم غالبا در مورد چیدن میوه کم و تازه به کار می رود. مشتقات این واژه تنها دو بار در قرآن به کار رفته است. یکی آیه «وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا» (مریم/ ۲۵) به معنای «خرمای تازه چیده شده» و دیگری آیه « مُتَّکِئینَ عَلى‏ فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ جَنَى الْجَنَّتَیْنِ دانٍ» (الرحمن/ ۵۴ ) به معنای «میوه های چیدنی درختان بهشتی» است. اما در اصطلاح فقه و در عرف فقها، جنایت به قتل نفس و قطع اعضای بدن گفته می شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.