لیست لغت های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره کهف آیه 45 - احسن الحدیث
تذروه : ذرو: پراکندن و پاشیدن
توضیح : . تَذْرُوهُ الرِّیاحُ‏: بادها آن را مى‏ پراکند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 45 - احسن الحدیث
هشیما : هشیما: هشم: شکستن.
توضیح : «هشم الشی‏ء هشما: کسره» هشیم: خورد شده و شکسته علف خشک و چوب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 95 - تفسیر علّیّین ج 1 ، ص ۱۴۰
اَلْحَبِّ : : جمع«حبّة»به معناى چیزى که هسته ندارد،مانند گندم و جو
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 186 - مجمع البیانج 4 ، ص 376
أَذىً کَثِیراً : یعنى سخنانى که پیغمبر را رنج میدهد و اندوهگین میسازد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 186 - مجمع البیانج 4 ، ص 376
فِی أَمْوٰالِکُمْ : فِی أَمْوٰالِکُمْ : در خواسته هاى شما بانفصال و نابود شدن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 186 - مجمع البیانج 4 ، ص 376
لَتُبْلَوُنَّ : یعنى رنجها و سختیها بشما روى آرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 172 - مجمع البیانج 4 ، ص 349
أَجْرٌ عَظِیمٌ : یعنى ثوابى بزرگ است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 172 - مجمع البیانج 4 ، ص 349
وَ اِتَّقَوْا : از معاصى خدا پرهیز کردند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 168 - تفسیر علیین ج 1 ، ص 72
فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِکُمُ اَلْمَوْتَ : مرگ را از خود دفع کنید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 167 - تفسیر علیین ج 1 ، ص 72
لِلْکُفْرِ : الى الکفر «لام»به معناى «الى»است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 14
  • >
  • >>