لیست لغت های مرضيه اسدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حاقة آیه 4 - مهدی محمودیان
بِطَّاغِیَۀِ : با حادثه طغیانگر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 4 - مهدی محمودیان
فَاُهلِکُوا : پس هلاک شدند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 4 - ابوالفضل بهرامپور
طاغِیَۀِ(طَغَوَ،طَغَیَ) : حادثه ،طغیانگر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 5 - ابوالفضل بهرامپور
اُهلِکو(هَلَکَ) : هلاک گردیدند،آن ها را هلاک نمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 4 - ابوالفضل بهرامپور
قارِعَۀِ(قَرع) : آن کوبنده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 4 - ابوالفضل بهرامپور
کَذَّبَت : تکذیب کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 4 - مهدی محمودیان
بِالْقارِعَةِ : کوبنده را(روز قیامت را)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 3 - مهدی محمودیان
اَدرَاکَ : آگاه کرد تو را فهماند به تو
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 3 - ابوالفضل بهرامپور
مااَدریکَ : چه چیز آگاه کرد تو را
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 3 - ابوالفضل بهرامپور
اَدری(دری) : آگاه نمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 254
  • >
  • >>