لیست پیام های امين محبي فر
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 1 - عظمت امام علی علیه السلام
نقل است از امام علی علیه السلام با چنین مضمونی که همه قرآن در سوره حمد خلاصه شده و کل سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم آن خلاصه شده وکل بسم الله الرحمن الرحیم هم در حرف ((ب)) آن خلاصه شده و من آن نقطه ((ب)) هستم
توضیح : قرآن کریم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه که اگر حرف((ب)) و یا نقطه آن نباشد شروع قرآن با نقص آغاز میشد یعنی اگر قرار باشد از مفاهیم قرآن چیزی عایدمان باشد باید نصبت به امام علی علیه و السلام و اهل بیت در کل ، معرفت داشته باشیم آنجا که پیامبر صلی الله و علیه و آله فرمود : انا مدینه العلم و علی بابها که شرط رسیدن به علم نبی لازمه اش داشتن معرفت نصبت به امام علی علیه السلام و قبول ولایت ایشان است .
قالب : روایی گوینده : امین محبی فر
منبع : موضوع اصلی : امام- امامت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عطار : انتصاب یا نسبت نه نصبت که دوبار اشتباه نوشته شد!
نصب :یعنی معادات ودشمنی ولذا میگن ناصبیّ.
نصب با انتصاب فرق دارد.
امّا برای فهم نقطه باء درک کنیم به علم هندسه‌ ریاضیات Fractals مراجعه کنید.
مختصراً: با قانون معیّن وبا تغییر در توابع به ساختار عظیم و مهندسی دقیق و خیلی پیچیده ترسیم میشه.
نقطهء ب (علیٌ)،باء،صاد،حم، کهیعص، آلر، ... این توابع قوانین ( جبر یا جفر ) مثل بسم الله الرحمن الرحیم که قانون اساسی همه خلقت است.
به علم جفر امام علی علیه السلام رجوع کنید.