لیست پیام های ابراهيم چراغي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 1 - مؤمن باید در میدان‏هاى اخلاق، جامعه و سیاست، به دستورات الهى عمل کند
مؤمن باید در میدان‏هاى اخلاق، جامعه و سیاست، به دستورات الهى عمل کند تا مشروعیّت داشته وبه موفقیّت برسد. «فاتّقوا اللّه و اصلحوا ذات بینکم و أطیعوا اللّه و رسوله»
قالب : اعتقادی گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : انصار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 97 - هجوم فتنه‏گران (یأجوج و مأجوج) نشانه‏ى پایان عمر دنیا و نزدیکى قیامت
هجوم فتنه‏گران (یأجوج و مأجوج) نشانه‏ى پایان عمر دنیا و نزدیکى قیامت است. «حتّى اذا فتحت یأجوج ... و اقترب الوعد الحقّ»
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : رجعت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 98 - هیزم جهنّم،
هیزم جهنّم، کافران و معبودهاى خیالى آنان است. «اِنّکم و ماتعبدون... حصب جهنّم»
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : جهنم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 98 - «اِنّکم و ماتعبدون... حصب جهنّم»
پرستش غیر خداوند، عابد ومعبود را به دوزخ مى‏کشاند. «اِنّکم و ماتعبدون... حصب جهنّم»
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : آخرت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 99 - عذاب شرک، عذابى ابدى
عذاب شرک، عذابى ابدى است. «کل فیها خالدون»
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : جزای اعمال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 99 - به غیر خدا دل نبندیم
به غیر خدا دل نبندیم و سرنوشت خود را به خدایان دروغین وعاجز گره نزنیم. «لوکان ... ما وردوها»
قالب : اعتقادی گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : توحید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 100 - دوزخ، جایگاه ناله‏هاى بى جواب است
دوزخ، جایگاه ناله‏هاى بى جواب است. «فیها زفیر ... لا یسمعون»
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : عذاب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 100 - «و هم فیها لا یسمعون»
بى‏پاسخى ناله‏ها و فریادها، خود شکنجه دیگرى براى اهل دوزخ است. «و هم فیها لا یسمعون»
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : جزای اعمال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 112 - عالم مطلقى که همه چیز را مى‏داند، قضاوتش به حقّ است
عالم مطلقى که همه چیز را مى‏داند، قضاوتش به حقّ است. «یعلم الجهر یعلم ما تکتمون - ربّ احکم بالحقّ»
قالب : اعتقادی گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : مالکیت خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 112 - «واللّه المستعان»
در برابر لجاجت دشمنان، از خداوند کمک بگیریم. «واللّه المستعان»
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور استاد قرائتی موضوع اصلی : امداد الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 34
  • >
  • >>