لیست پیام های عرفان قاسمخاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 4 - مالک بودن خداوند
ایه فوق اشاره دارد بر معاد پس قرینه ایست برای اعتقاد به روز رستاخیز روزی که به جساب همه رسیدگی خواهد شد.
قالب : تفسیری گوینده : عرفان قاسمخانی
منبع : خودم موضوع اصلی : اصول دین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.