لیست پیام های محمد حسيني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 270 - نیکی کردن و انفاق
سلام بر شما ای افراد صالح خدا چه بسا که بهشت برین برای شما ساخته شه است همانا که شما شایسته بهترینها هستید کمک کردن به هم نوع آن هم بصورت مخفیانه راه غلی را در پیش گرفتن است
توضیح : علی (ع) بود که در تاریکیهای شب یاور مستمندان بود چه شد که علی علی شد مگر نه اینکه راه او را در پیش گرفتن بهشت را برایمان رهنمون میسازد
قالب : اعتقادی گوینده : محمد حسینی
منبع : برگرفته از تجزیه و تحلیلات شخصی خودم موضوع اصلی : مستضعفان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : این پیام مربوط به آیه بعد می باشد.