لیست پیام های نيره تقي زاده فايند
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 2 - امنیّت اقتصاد ى
لزوم برقرارى و حفظ امنیت اقتصادى در جامعه*

و اتوا الیتامى اموالهم ... و لا تاکلوا اموالهم الى اموالکم
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : آرامش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 1 - تقوا
همه مردم، مأمور به رعایت تقوا و پروا از خداوند هستند.

یا ایّها النّاس اتّقوا ربّکم ... و اتّقوا اللّه
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 29 - عجز انسان
انسان، بدون خواست خداوند، حتى از خواستن و تصمیم گرفتن نیز عاجز است.

و ما تشاءون إلاّ أن یشاء اللّه
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : اذن الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 25 - طرد شیطان
شیطان، عنصرى مطرود و رانده شده از درگاه خداوند

شیطـن رجیم
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : شیطان- ابلیس
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 24 - کتمان علم
امساک دانش از دیگران و کتمان علوم الهى، بخل است.

و ما هو على الغیب بضنین
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بخل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 22 - قرآن
مرحله دریافت قرآن، همانند مرحله نزول آن، مصون از خطا و تحریف است.

إنّه لقول رسول ... و ما صاحبکم بمجنون
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بلاغت قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 20 - مالکیت خدا
عرش (جهان هستى)، مملوک و در اختیار خداوند است.

ذى العرش
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 19 - قرآن
قرآن، کلام خداوند است.

إنّه لقول رسول
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : ویژگی های قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 18 - اهمیت شب وروز
تحوّل روز به شب و شب به روز، تحوّلى بزرگ در نظام جهان

و الّیل إذا عسعس . و الصبح إذا تنفّس
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : شب و روز
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 13 - قیامت
آماده سازى بهشت و جهنم براى ورود اهل آن، هم زمان با برپایى قیامت

و إذا الجحیم سعّرت . و إذا الجنّة أُزلفت
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : قیامت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 17
  • >
  • >>