لیست پیام های زينب افراونده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ممتحنة آیه 3 - عدم تأثیر خویشاو ندی در روز قیامت
(هرکس در روز قیامت پاسخگوی اعمال خود خواهد بود) و هرگز بستگان و اولاد شما سودی به حالتان نخواهند داشت (زیرا) خداوند روز قیامت میان شما و آنها جدایی می افکند(پس مبادا به خاطرآنها دست به گناهی بزنید) و خداوند به آنچه انجام می دهید بینا است (هم پنهان و هم آشکار شما را می داند)
قالب : لغوی گوینده : زینب افراونده
منبع : تالیف مهدی محمودیان(مفاهیم) موضوع اصلی : خانواده- خویشاوندی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 2 - روایت
طبرسی چنین نقل می کند: از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم آنگاه که عبدالله بن امّ مکتوم را می دید، می فرمود: خوش آمدی، خوش آمدی، به خدا سوگند! خداوند تبارک و تعالی در خصوص تو، مرا سرزنش نخواهد کرد و آن قدر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در حق عبدالله بن امّ مکتوم لطف و مهربانی می کرد که او، خود را از پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم دور نگاه می داشت (کمتر به دیدار ایشان می رفت)
توضیح : این روایت در تفسیر مجمع البیان ج 10ص 266 نیز آمده
قالب : روایی گوینده : زینب افراونده
منبع : ترجمه تفسیر روایی شیعه موضوع اصلی : سوره عبس
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مطففین آیه 14 - زنگار دل
در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: پدرم می فرمود:" چیزی بدتر از گناه قلب را فاسد نمی کند. قلب تحت تأثیر گناه واقع می شود و گناه به تدریج در آن اثر می گذارد تا بر آن غالب گردد. در این هنگام، قلب وارونه می شود و بالای آن پایین قرار می گیرد."
توضیح : بدیهی است که منظور از وارونه شدن قلب، دگرگون شدن حس تشخیص آدمی است؛ تا آنجا که بر اثر انس با گناه، زشتی ها را زیبایی و اعمال حسنه و زیبا را زشت می بیند و این خطر ناک ترین مرحله است.
قالب : روایی گوینده : زینب افراونده
منبع : پیام قرآن، ج1،ص365 موضوع اصلی : استغفار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 13 - این سخن شوخی نیست
از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل شده که " پیامبر گرامی اسلام (صلی اله علیه وآله) فرمود: به زودی فتنه ای در میان شما ظاهر می شود. عرض کردم: ای رسول خدا، راه نجات چیست؟ فرمود: قرآن است که اخبار پیشینیان و آیندگان و داوری میان شما در آن است. آن کلامی است که حق را از باطل جدا می کند. جدی است و شوخی نیست. هر جباری که آن را ترک کند، خداوند او را در هم می شکند و هر کس هدایت را در غیر آن بجوید، خداوند گمراهش می کند."
قالب : روایی گوینده : زینب افراونده
منبع : تفسیر نمونه ج26 ص374 موضوع اصلی : ویژگی های قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 20 - نتیجه گیری آیه
علاقه شدید به مادیات ریشه اصلی سرکشی و کفران، عاقبت نافرجامی را به دنبال دارد
قالب : تفسیری گوینده : زینب افراونده
منبع : تدبر شخصی موضوع اصلی : منکرین معاد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 25 - مفاهیم
زنده شدن مجدد و حسابرسی عملکردها:
قطعا بازگشت ایشان (پس از مردنشان)به سوی (جزا) ماست
قالب : تفسیری گوینده : زینب افراونده
منبع : تألیف :مهدی محمودیان موضوع اصلی : معاد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 21 - مفاهیم
دعوت به حق و هدایت از طریق تذکر و راهنمایی و دوری از هدایت اجباری
پس(چون پاره ای از دلیل های توحید و معاد را یادآوری نمودیم، ای محمد"صلی الله علیه واله" قوم و گروه خود را ) پند ده (و ایشان را به فکر و اندیشه در آیات و نشانه های توحید و معاد امر کن) که تو پند دهنده ای
قالب : تفسیری گوینده : زینب افراونده
منبع : تألیف :مهدی محمودیان موضوع اصلی : تبلیغ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 12 - مفاهیم
برخورد نادرست و ناجونمردانه قوم ثمود با پیامبر و معجزه الهی:
آنگاه که شقی و بدبخت ترین ایشان ( مردی که به فرمان رؤساء و پیشوایان برای پی کردن و جدا ساختن دست و پای شتر صالح "علیه اسلام" ) برخاست.
قالب : تفسیری گوینده : زینب افراونده
منبع : تألیف :مهدی محمودیان موضوع اصلی : داستان قوم ثمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 11 - مفاهیم
برخورد نادرست و ناجوانمردانه قوم ثمود با پیامبر و معجزه الهی: قوم ثمود به سبب طغیان و سرکشی خود پیغمبرشان را تکذیب نموده و (عذابی را که آن حضرت به آنان وعده داده بود)دروغ دانستند.
قالب : تفسیری گوینده : زینب افراونده
منبع : تألیف :مهدی محمودیان موضوع اصلی : داستان قوم ثمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 10 - مفاهیم
عامل اصلی بدبختی و دوری از رحمت های الهی: و قطعا(از همه خیرات و نیکی ها) نومید و بی بهره گشت کسی که نفس خویش را ( بمعاصی و گناهان) پوشانید ( یا نفس خود را در معاصی داخل نمود)
قالب : اخلاقی گوینده : زینب افراونده
منبع : تألیف :مهدی محمودیان موضوع اصلی : نفس
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.