لیست پیام های مهدي اسدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حجرات آیه 14 - پیام قرانی
منظور از بادیه نشینان اعراب جاهلی زمان پیامبر می باشند.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجرات آیه 18 - پیام قرانی
ایمان به علم وبصیرت خداوندضامن تقوای هر انسانی می باشد.و اینکه خداوند از ایمان درونی ما خبر دار می باشد.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : تفسیر سوره حجرات محسن قرائتی موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجرات آیه 12 - پیام قرانی
غیبت کردن با تقوای الهی که در وجود هر انسانی می باشد سازگاری ندارد و در واقع غیبت کردن نوعی از بین بردن آبروی انسان میباشد.چون در این آیه مرده از خود نمیتواند دفاع کند شخصی هم که مورد غیبت می باشد قدرت دفاع کردن از خود را ندارد چون که حاضر نیست.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : تفسیر سوره حجرات محسن قرائتی موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : عالی بود عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
2) : عالیه
  سوره حجرات آیه 10 - پیام قرانی
رمز برادری در این آیه تنها در ایمان و تقوای الهی می باشد.و اینکه برای صلح وآشتی باید از کلمات محبت آمیز و پر مودت ومهر آمیز وبا انگیزه روانی استفاده کرد.و در این آیه صلح وصفا نشانه دریافت رحمت الهی می باشد.وصلح بین برادران دینی وظیفه گروهی خاص نیست و بر همه مسلمانان واجب می باشد.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : تفسیر سوره حجرات محسن قرائتی موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 83 - پیام قرانی
در این آیه خداوند انسان را به نیکی و احسان به پدر و مادر شفارش می کند وهمچنین نیکی به مسکینان و یتیمان و همچنین بر پا داشتن نماز و پرداخت زکات هم خداوند سفارش کرده است.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : درک خودم از آیه قرآن موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : verygood
  سوره بقرة آیه 286 - پیام قرانی
خداوند به هر کس به اندازه توانش تکلیف کرده است تا هر کار خیری را که می تواند انجام دهد و هر کار بدی که انجام دهد به زیانش تمام میشود.
توضیح : یکلف الله تکلیف خدا به قدر توانایی هر انسان
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : ترجمه قران موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 40 - پیام قرانی
خداوند متعال می گوید یهودیان به عهد و پیمان خود وفا نمایند تا من خدا هم به عهد و پیمان خود وفا نمایم.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : خود آیه قرآن موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 36 - پیام قرانی
اینکه شیطان مغرور شد و به آدم سجده نکرد و با این کار خود از درگاه خداوند رانده شد.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : موضوع اصلی : سوره بقره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 30 - آیه 30 سوره بقره
اینکه خدا برای خود در روی زمین جانشین تعیین کرده است.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : ترجمه قران موضوع اصلی : شیوه ی برداشت از قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - ترجمه بسم الله
به نام خداوند ی که رحمان و رحیم است.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی اسدی
منبع : موضوع اصلی : شیوه ی برداشت از قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : حداقل باید در پاورقی معنای رحمان و رحیم را شرح دهید.