لیست پیام های مريم اسلامي پورخطبه سرا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره لیل آیه 1 - قسم
قسمهای قرآن به پدیده های طبیعت سرشارازحکمت است،ودراینکه به شب قسم می خورد شاید بخاطر رازهایی است که درشب نهفته است،وکسانیکه به مقامات معنوی رسیده اندهمان شب آشنایانندکه لذت خلوت بامحبوب راچشیده اند.
قالب : فلسفی گوینده : مریم اسلامی پورخطبه سرا
منبع : خودم موضوع اصلی : آسمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.