لیست پیام های محمد حسن (محمود) سبط الشيخ
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نازعات آیه 1 - انواع مختلف موجودات و نیروها
بسم الله
ظاهر آیه عام است و شامل تمام نازعات به سختی و قدرت می شود .
توضیح : چون النازعات جمع الف و لام دارست ؛ ظهور در عموم داشته تمام افراد نازعه - از ملائکه تا طوفانهای سهمگین که درختان را از جا می کنند و سیلابهای خروشان و .... - را شامل می شود .
زیرا هم طوفان شدید مصداق نازعه ، و هم سیلاب خروشان و هم خیلی چیزهای دیگر .

بسم الله و له الحمد و به ثقتی

النازعات مطلقست و هیچ قیدی ندارد ، بنابرین ؛ هر چیزی را که صفت نزع را داشته و مؤنث باشد ، شامل می شود .

بسم الله
یعنی : می فرمایید : النازعات : مجمل است ؟
قالب : تفسیری گوینده : محمد حسن (محمود) سبط الشیخ
منبع : موضوع اصلی : واقعیات
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 1 - تنافر صفات مخلوق که باید خلیفه باشد با خالق
به دنبال آمدن " عبس " و " الرحمن الرحیم "

تنافر زیاد " رحم " با " عبس " مذموم بودن عبوسی را ابتداء به صورت شدید نشان می دهد .
توضیح : بسم الله
صفات الرحمن و الرحیم ، هر دو از رحم مشتق شده اند و اگر صیغه مبالغه هم نباشند ؛ وجود ماده "رحم " در آنان نشان دهنده یکی از صفات بسیار خوب ، مهم و بارز خدوند است .
" عبس " با " رحم " تفاوت بسیار دارد ، یعنی : اگر رحم چند درجه از بی تفاوتی بالاترست ؛ عبس چند درجه از بی تفاوتی پایینترست .
آمدن این دو پشت سرهم ، از ابتدا در ذهن خواننده ایجاد تعجب و سؤال می کند .
الرحمن الرحیم عبس .
مانند اینست که در فارسی - مثلا - بگوییم : در خانه دانشمند محققی بیشعور فرزندش ...
قالب : تفسیری گوینده : محمد حسن (محمود) سبط الشیخ
منبع : موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) سبط الشیخ : بسم الله
مضافا بر اینکه بعد از عبس ، تولی هم آمده است . که تاکید عمل ناپسند را بیشتر می کند
2) سبط الشیخ : بسم الله
مضافا بر اینکه تولی عمل ظاهری و قلبی و عمدی است و احتمال اشتباه یا سهو در آن نمی رود. که بازهم تاکید عمل ناپسند را بیشتر می کند .