لیست پیام های علي کمالي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مدثر آیه 12 - خداوندبه کفارباثروت فرصت می دهد
کافری که به دشمنی پیامبر برخواسته، دچار سنت «املاء» و «استدراج» شده است. لذا نعمت مال و ... افزایش می‌یابدتادرهمین راه به دست خودتباهی وهلاکت خویش رارقم زند..
قالب : تفسیری گوینده : علی کمالی
منبع : کمالی موضوع اصلی : کفران نعمت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 1 - منکران معادرادیده ای؟
چون منکرقیامت ویوم الحساب هیچ اعتقادی به پاداش اخروی ندارد،طبعاً به کارهای نیک هم به دیده ی انکارمی نگرد.کارهایی ازقبیل اطعام یتیم ،دستگیری فقرا و...رابجای تشویق ردمی کندوبه تمسخرمی گیرد.
قالب : تفسیری گوینده : علی کمالی
منبع : علی کمالی موضوع اصلی : عمل صالح
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.