لیست پیام های ناصر کريمي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ناس آیه 1 - *
لزوم پناه بردن به خدا از شر وسوسه گران
از شر وسوسه گران جن وانس به پروردگار ،فرمانرواومعبود مردم پناه ببریم.
قالب : اخلاقی گوینده : ناصر کریمی
منبع : موضوع اصلی : سوره ناس
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.