لیست پیام های فاطمه رباني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یوسف آیه 67 - چاره اندیشی
برای دفع چشم زخم و رفع بلایا باید تدبیر و چاره اندیشی کرد , البته نباید انتظار داشت با تدبیر خودمان , خدا تدبیر , قضا و قدرش را به انجام نرساند.
قالب : اجتماعی گوینده : فاطمه ربانی
منبع : -------- موضوع اصلی : جبر و اختیار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 65 - علت رجوع مردم به بعضی افراد
بخشش بسیار باعث رجوع مجدد افراد به بخشنده می شود.
قالب : اخلاقی گوینده : فاطمه ربانی
منبع : موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 65 - نمک گیر کردن
برا ینمک گیر کردن , باید بیش از انتظار متقاضی به او بخشش کرد.
قالب : اخلاقی گوینده : فاطمه ربانی
منبع : موضوع اصلی : سخاوت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.