لیست پیام های فاطمه نصيري خليلي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 147 - عذاب اقوام مجرم نیز جلوه اى از رحمت خداوند است
فقل ربکم ذو رحمة وسعة و لا یرد بأسه عن القوم المجرمین
آمدن جمله «و لا یرد بأسه» پس از «ذو رحمة واسعة» چنین مى نمایاند که عذاب اقوام مجرم نیز جلوه اى از رحمت واسعه خداوند است.
قالب : تفسیری گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : آیه دلالتی بر این مطلب ندارد.
زیرا آیه می خواهد رفتار خداوند را با مشرکان بیان کند.
علامه طباطبایی می فرمایند: رسول خدا را مامور فرمود تا ایشان را به عذاب الهى که مفرى از آن نیست تهدید کند، البته نه بطورى که دچار یاس و نومیدى‏شان سازد، بلکه به بیانى که بترسند و هم در عین حال امیدوار رحمت او بوده باشند. و به همین منظور جمله" ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ" را جلوتر از ذکر عذاب ذکر فرمود.
  سوره انعام آیه 147 - جامعه‌ی مجرم مشمول عذاب است
جامعه مجرم خود را از شمول رحمت خداوند محروم و سزاوار عذاب او مى گرداند.
و لا یرد بأسه عن القوم المجرمین
«بأس» در لغت به معناى شدت است و در این آیه کنایه از عذاب است.
قالب : اجتماعی گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 147 - پیامبر (ص) باید در انتظار تکذیب از جانب مشرکان و آماده رویارویى با آنها باشد.
فإن کذبوک فقل ربکم ذو رحمة وسعة
جمله «إن کذبوک» خطاب به پیامبر (ص) و پیش بینى وقوع تکذیب در برابر آن حضرت است. «قل ربکم» و «و لا یرد ... » ارائه راه حل براى مقابله با این تکذیب است.
قالب : تفسیری گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 146 - آنچه را مشرکان عصر جاهلى حرام مى شمردند، حتى در ادیان پیشین حرام نشده بود.
و على الذین هادوا حرمنا
چون پس از یادآور شدن تحریمهاى بى جاى مشرکان عصر جاهلى به تاریخ تحریم برخى طیبات بر یهودیان اشاره شده است، مى توان به این نکته پى برد که فلسفه یادآورى این جنبه تاریخى اثبات عدم مشابهت میان آن چیزى است که مشرکان بر خود تحریم کرده بودند و آنچه در ادیان الهى تحریم شده است.
قالب : تفسیری گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 146 - تنبیه یهود
دنبه و پیه گاو و گوسفند از نظر غذایى براى یهودیان ارزش فراوانى داشت.
و على الذین هادوا ... حرمنا علیهم شحومهما ... ذلک جزینهم ببغیهم
چون تحریم پیه و دنبه بر یهودیان به عنوان مجازاتى در برابر ظلم و تجاوز آنها مطرح شده، طبیعتاً چیزهایى مرغوب و مورد پسند و نیاز آنها بوده تا عنوان مجازات لغو و بى اثر نباشد.
قالب : تفسیری گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 145 - رحمت و غفران خداوند برطرف کننده آثار و تبعات بد استفاده کردن از محرمات در حال اضطرار است.
فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فإن ربک غفور رحیم
«غفور» صیغه مبالغه به معناى بسیار پوشاننده است. غفران خداوند در مورد مضطر به خوردن محرمات، ممکن است پوشاندن گناه و تبعات آن باشد و محتمل است برخى آثار نامطلوب و وضعى استفاده از آنها باشد.
قالب : تفسیری گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 145 - اضطرار با اراده خود
کسى که با اراده و خواست خود، خویش را به اضطرار بیندازد، حکم مضطر را ندارد و خوردنیهاى حرام بر او حلال نمى شود.
فمن اضطر غیر باغ و لاعاد
«باغ» از «بغى» به معناى طلب است «و غیر باغ»، به قرینه جملات قبل، یعنى «غیر طالب للإضطرار». بنابراین کسى که خود را مضطر کند، مشمول حکم آیه نیست.
قالب : تفسیری گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : قالب پیام احکام است.
  سوره انعام آیه 145 - حرمت قربانى کردن براى غیر خدا (بتها)
أو فسقا أهل لغیر الله به
از معانى مذکور درباره جمله «أهل لغیر الله»، «ما ذبح لأجل الأصنام» (آنچه که براى بتها ذبح مى شود)، است ; چنانکه راغب به این معنى اشاره کرده است. و بدان جهت که این کار «فسق» نامیده شده، حرمت آن به دست مى آید.
قالب : تفسیری گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 145 - فسق حیوان!!
حیوان ذبح شده با نام غیر خدا، فسق است، گر چه ذاتاً پلید نباشد.
أو فسقا أهل لغیر الله به
خداوند از چنین حیوانى تفسیر به رجس نکرده بلکه فقط بر او اطلاق فسق کرده است.
قالب : احکام گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 145 - فلسفه تحریم برخی گوشت‌ها
آلودگى و پلیدى گوشت مردار و خوک و خون، فلسفه تحریم آنها از سوى خداوند است.
إلا أن یکون ... فإنه رجس
مرجع ضمیر «إنه» مى تواند مجموعه آنچه در آیه ذکر شده، باشد. برداشت فوق بنابر این اساس است.
قالب : احکام گوینده : فاطمه نصیری خلیلی
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 18
  • >
  • >>