لیست تفسیر های مصطفي مطهري مقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مائدة آیه 77 - برداشت شخصی
خطاب آیه به اهل کتاب است . و پرهیز آنان از دوری از حق که این پرهیز با فعل لا تغلو بیان شده که به معنای غلو نکردن در دین است.
پس از ظهور هر دین و مکتبی در تاریخ متاسفانه با گذشت زمان و نبود مفسران در بین عوام الناس، افراط و تفریطها رشد کرده و گروهی از حدود خروج و گروهی به غلو و سخت نشان دادن دین به مردم در جهت رسیدن به اهداف خود بوده اند.
در ادامه ایه به پرهیز از اقوامی اشاره می کند که نتنها خود گمراه شده اند بلکه تلاش در کشاندن دیگران به گمراهی خود می باشند.
کسانی که آنچنان در سیاهی فرو رفته اند که دیگر سیاهی برایشان سفیدی است و حتی برای گمراهی خود دلیل و به اصطلاح منطق ارائه می کنند.
خداوند پیروی از این گروه را گمراه خوانده و پیروی از انان را نهی نموده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.