لیست تفسیر های مهدي اسدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حجرات آیه 11 - تفسیر سوره حجرات
گاهی مسخره کردن با مال و ثروت است.گاهی کسی علم و مدرک تحصیلی داردو دیگران را مسخره میکند.و در مواقعی می خواهند به اشخاص در جامعه القاب و عناوینی را نسبت بد هند که این عناوین و القاب دهان پر کن اجتماعی است.ومی توان گفت منشا آن تفریح وسرگرمی می باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : عالی بود
2) : عالی بود
3) : خیلی عالی است

4) : ممنون عالی بود
5) : عالی بود
  سوره کوثر آیه 1 -
کسی به پیامبر گفت شما ابتر هستید وفرزندتان دختر است و بعد از این گفتن این آیات و سوره نازل شده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.