لیست تفسیر های آرش طوفاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حاقة آیه 2 - تفسیر کشّاف نوشته: محمّد زمخشری، جلد چهارم،ص 734
«مَا الْحَاقَّةُ» در اصل «الحاقة ما هی» یعنی: چه روزی و رخدادی! و چنین عبارتی برای بیان بزرگی و عظمت آن روز است و به دلیل آن که اسم ظاهر در دلالت بر هولناکی آن واقعه رساتر است، به جای ضمیر در عبارت آمده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حاقة آیه 1 - «تفسیر کشّاف» تألیف: محمّد زمخشری (جلد چهارم-ص 733)
روزی که کارها به راستی می پیوندند، یعنی به درستی شناخته می شوند و بنا بر این فرض، از عبارت «لا احقّ هذا» گرفته شده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.