لیست سوال های ناهيده تقي زاد فانيد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 83 - سوال
ه جاى ماندگان از جهاد منظور از به جاى ماندگان از جهاد، یا «خالفین» چه کسانى هستند؟
قالب : تفسیری گوینده : ناهیده تقی زاد فانید
منبع : مجمع البیان موضوع اصلی : احکام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : کسانی که تکلیف جنگ ندارند مانند زنان و بچه ها و ناتوانان.
  سوره توبة آیه 62 - سوال
اصلا چرا خدا به منافقان انقدر فرصت میدهد تا بتوانند مسلمانان را با قسمهای دروغین بفریبند
قالب : تفسیری گوینده : ناهیده تقی زاد فانید
منبع : تفسیر المیزان موضوع اصلی : سوره توبه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : چون دنیا جای امتحان است.
  سوره توبة آیه 27 - سوال
چرا آفریدگارهستى بى نیاز و توانگر ساختن آنان را به خواست خویش پیوند زد و فرمود: اگر خدا بخواهد شما را بى نیاز مى سازد...؟
قالب : تفسیری گوینده : ناهیده تقی زاد فانید
منبع : مجمع البیان موضوع اصلی : احکام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : چون ممکن است بی ناز کردن آنها به مصلحت شان نباشد یا دلایل دیگری داشته باشد. در بی نیازی خدا چه خدشه ای وارد می شود؟
  سوره توبة آیه 48 - سوال
ا این که خدا در چند آیه پیش به همه مسلمانان فرمان حرکت به سوى میدان کارزار را مى دهد و مى فرماید: سبکبار و گرانبار حرکت کنید...، چگونه در آیه مورد بحث از حرکت آنان جلوگیرى نموده، و آن را ناخوش مى دارد؟
قالب : تفسیری گوینده : ناهیده تقی زاد فانید
منبع : مجمع البیان موضوع اصلی : سوره توبه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : چون آنها منافق بودند و در باطن مسلمان نبودند
  سوره توبة آیه 15 - سوره توبه
در ایه 15سوره توبه (ویذهب غیظ قلوبهم)یعنی خداوند درپرتو پیروزی شما یعنی مسلمانان وشکست انها خشم دلهای مومنان را فرو مینشاند مگر شکست در جنک خشم مسلمانان را برمی انگیزد مگر شکست یا پیروزی مصلحت الهی نیست
قالب : تفسیری گوینده : ناهیده تقی زاد فانید
منبع : قران موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : بسیاری اوقات شکست از روی سستی مسلمانان است
2) تاجری : شکست یا پیروزی مصلحت الهی است ،شکست در جنک هم خشم مسلمانان را برنمی انگیزد ، ولی انساها همیشه مورد حمله وسوسه وسرکوبی شیطان برای کینه جوئی وخشم وغیظ قرارمیگیرند لذا در اینجا خداوند خشم وغیظ وارد شده را هم از دل مومنان برداشت همانطور که خشم وغیظ قلب مبارک حضرت علی (ع)را هنگامی که دشمن برروی مبارک آن حضرت خدو انداخت را برداشت از دل مبارکش و حضرت با وجود توانمندی وتسلط وچیره بودن بر او در آن لحظه گذشت نمود .