لیست سوال های اعظم زارع بيدکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بلد آیه 1 - قسم
جمله "لا اقسم" در قرآن چندین بار تکرار شده است ?
توضیح : جمله "لا اقسم" در قرآن چندین بار تکرار شده است و اکثر مفسرین ”لا“ را زائده محسوب کرده و لذا این آیه سوگند است نه نفی سوگند، سوگند به این شهر که تو در آن ساکن هستی که اشارت به مکه معظمه است. دسته ای هم گفته اند که ”لا“ زائده نیست، بلکه معنای آن این است که مطلب آنقدر مهم است که به آن سوگند یاد نمی کنم که تأکید آن از قسم یاد کردن بیشتر است، ولی چون خداوند به ذات خود سوگند یاد کرده است بعید است که امور دیگر را از چنان اهمیتی برخوردار بداند که از آنها با قسم یاد نکند بلکه فراتر از قسم باشند
قالب : تفسیری گوینده : اعظم زارع بیدکی
منبع : ر.ک تفسیر نمونه، ج ،25 ص 274، ذیل تفسیر سوره قیامت موضوع اصلی : کعبه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : 8 مرتبه
فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (75)
فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ (38)
فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ (40)
لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ (1)
وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2)
فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15)
فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16)
لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1)
  سوره اعراف آیه 43 - صیغه فعل جاءَتْ
در جمله «لقد جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بالحق» چرا برای رسل فعل مفرد مونث آمده ؟
قالب : قواعد عربی گوینده : اعظم زارع بیدکی
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : نبوت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : فعل اگر قبل فال بیاید باید مفرد باشد.
2) حسین زاده : با سلام
رسل مگر جمع کلمه رسول نیست؟ با توجه به اینکه رسول مذکر است نباید جاء استفاده می شد؟
3) عالمی (داور) : باسلام
لزوم یاد گیری قواعد زبان عربی از همین جا روشن میشود
با جمع مکسر در زبان عربی معامله مفرد مونث میشود و به او ضمیر مونث بر میگردانند
عربی را بیاموزیم
4) خادم : چون رسل جمع مکسر است از فعل مونث استفاده میشود

5) خادم : چون رسل جمع مکسر است از فعل مونث استفاده میشود

6) : قاعده مفرد مؤنث بودن فعل جمع مکسر مربوط به جمع مکسر غیر عاقل است .
7) : رسل جمع مکسّر عاقل است و عرب باجمع مکسّر عاقل هم معامله مفرد مؤنث و هم معامله مفرد مذکّر وهم معامله جمع مذکّر می کند و امّا جمع مکسّر غیر عاقل عرب بااو معامله مفرد مؤنث می کند به آیات قرآن رجوع کنید
  سوره آل عمران آیه 10 - آتش‏زنه
تفاوت آتش‏زنه و آتش‏گیره چیست؟
قالب : تفسیری گوینده : اعظم زارع بیدکی
منبع : تفسیر تسنیم موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : ما در فارسى «هیزم» را «آتش گیره» و «کبریت» یا «فندک» را «آتش زنه» مى نامیم