لیست سوال های عرفان قاسمخاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 - تفسیری
منظور از حمد چیست؟
قالب : تفسیری گوینده : عرفان قاسمخانی
منبع : موضوع اصلی : آیات خاص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : حمد بطورى که گفته‏اند به معناى ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلى است که ثنا شونده باختیار خود انجام داده، بخلاف کلمه (مدح) که هم این ثنا را شامل میشود، و هم ثناى بر عمل غیر اختیارى را، مثلا گفته مى‏شود (من فلانى را در برابر کرامتى که دارد حمد و مدح کردم) ولى در مورد تلألؤ یک مروارید، و یا بوى خوش یک گل نمى‏گوئیم آن را حمد کردم بلکه تنها مى‏توانیم بگوئیم (آن را مدح کردم).