لیست سوال های اسمعيل شيخ محمد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 185 - چشیدن مرگ
منطور از " کل نفس " هر انسانی است و یا بطور عموم هر جانداری . ضمنا چرا از لفظ چشیدن استفاده شده است نه رسیدن ؟
قالب : تفسیری گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : موضوع اصلی : مرگ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : اصل معنای کفر به معنای کفران نشناختن نعمت از منعم و شاد نبودن به آن و صرف نکردن آن در مصرفی که منعم به آن راضی است.
کافر به کسی که منکر وجود خدا باشد گفته می شود.
البته به یهود نصاری هم کفار اهل کتاب گفته می شود که به معنای کسانی است که حق پیامبری پیامبر اسلام را پوشانده اند و کتمان کرده اند.
برخی نه معنا برای کافر در قرآن آورده اند:

1 - انکار اصول دین

2 - انکار توحید و یگانگى خدا
3 - انکار رسالت حضرت محمد(ص)
4 - انکار طاغوت
5 - کفران نعمت
6 - ترک فرایض و وظایف دینى
7- ارتکاب معصیت
8 - بیزارى و برائت
9 - کشاورزى
  سوره آل عمران آیه 169 - زنده بودن
آیا زنده بودن و روزی داشتن نزد خدا مختص برزخ است و یا در قیامت و آخرت نیز حساب خاصی دارد
قالب : تفسیری گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : موضوع اصلی : برزخ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : اگر زناکار از عمل خود نادم باشد و تصمیم جدی بر ترک آن و بگیرد و استغفار کند امید است که خداوند او را ببخشد.
البته اگر به گونه ای زنا کرده که حد بر او لازم شده باشد، حد یا سنگسار اجرا می شود و توبه او ربطی به عقوبت این دنیایی ندارد.
2) : ایا کسانی که شهید میشوند خدا در عالم برزخ میبرد یا به بهشت؟
  سوره آل عمران آیه 104 - رستگاری
چگونه می شود که در مواردی دیده شده که کسی که به این واجب کفایی اقدام نموده لکن رستگاری را در خود او نمی توان مشاهده نمود
قالب : اخلاقی گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : موضوع اصلی : تکلیف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : اصل معنای کفر به معنای کفران نشناختن نعمت از منعم و شاد نبودن به آن و صرف نکردن آن در مصرفی که منعم به آن راضی است.
کافر به کسی که منکر وجود خدا باشد گفته می شود.
البته به یهود نصاری هم کفار اهل کتاب گفته می شود که به معنای کسانی است که حق پیامبری پیامبر اسلام را پوشانده اند و کتمان کرده اند.
برخی نه معنا برای کافر در قرآن آورده اند:

1 - انکار اصول دین

2 - انکار توحید و یگانگى خدا
3 - انکار رسالت حضرت محمد(ص)
4 - انکار طاغوت
5 - کفران نعمت
6 - ترک فرایض و وظایف دینى
7- ارتکاب معصیت
8 - بیزارى و برائت
9 - کشاورزى
  سوره بقرة آیه 282 - معاملات
آیا این آیه صرفا در خصوص دین و قرض است و یا همه نوع معاملات غیر نقدی را در بر می گیرد.
قالب : تفسیری گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : موضوع اصلی : تجارت- بیع- خرید و فروش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : اصل معنای کفر به معنای کفران نشناختن نعمت از منعم و شاد نبودن به آن و صرف نکردن آن در مصرفی که منعم به آن راضی است.
کافر به کسی که منکر وجود خدا باشد گفته می شود.
البته به یهود نصاری هم کفار اهل کتاب گفته می شود که به معنای کسانی است که حق پیامبری پیامبر اسلام را پوشانده اند و کتمان کرده اند.
برخی نه معنا برای کافر در قرآن آورده اند:

1 - انکار اصول دین

2 - انکار توحید و یگانگى خدا
3 - انکار رسالت حضرت محمد(ص)
4 - انکار طاغوت
5 - کفران نعمت
6 - ترک فرایض و وظایف دینى
7- ارتکاب معصیت
8 - بیزارى و برائت
9 - کشاورزى
  سوره بقرة آیه 221 - مراوده با مسیحیان و کلیمیان
با سلام مراوده و نشست و برخواست با مسیحیان و کلیمیان بطور اعم بدون دانستن آنکه به شرک مبتلا هستند یا خیر و رفت و آمد به منازل یکدیگر و خوردن غذاهای غیر گوشتی و نوشیدنیهای حلال آنها و خرید از فروشگاههای مواد غذایی فله آنان و آمدن آنان به مساجد و تکیا چه حکمی داشته و ایا احتیاطهایی را بایستی انجام داد یا خیر . نظر مراجع و خصوصا مقام معظم رهبری چیست. با تشکر
قالب : اجتماعی گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : موضوع اصلی : تساهل و تسامح
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : بع=ه فتوای رهبری اهل کتاب پاک هستند و خوردن از غذاهایشان اشکالی ندارد مگر آ«نکه از گوشت خوک یا شراب استفاده شده باشد.
در هر حال رابطه با اهل کتاب نباید رابطه با مسلمانان را تحت الشعاع قرار دهد. نباید دوستی باآنها بیشتر از دوستی با مومنین یا در برابر آن باشد.
اولویت رفت و آمد و ارتباط با مونین و مسلمین است.
  سوره بقرة آیه 142 - نام مترجم
با سلام چرا در بخش ترجمه نام مترجمان حذف شده است
قالب : لغوی گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : موضوع اصلی : کلمه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : نام مترجمان وجود دارد
  سوره بقرة آیه 123 - شفاعت معصومین
شفاعت معصومین ( ع ) و شهدا و صدیقین در خصوص مومنان با این آیه چگونه تحلیل می شود؟
قالب : تفسیری گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : موضوع اصلی : شفاعت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : آیات شفاعت در قرآن مختلف است که جمع بندی آنها این است که اولاً هیچ شفاهتی بدون اذن خدا نیست. شفاعت برای مشرکین نیست. شفاعت کننده باید شرایطی داشته باشد.
مصادیق شفاعت کنندگان در آیات و رویات ذکر شده از آن جمله ملائکه، انبیا و شهدا هستند.
من ذالّذی یشفع عنده الاّ باذنه
و لا یملک الّذین یدعون من دونه الشفاعة الاّ من شهد بالحقّ و هم یعلمون
ما للظالمین من حمیم ولا‌شفیع یطاع
  سوره مائدة آیه 33 - قطع انگشتان دست و پا
با توجه به بیان آیه شریفه در قطع دست و پا به خلاف یکدیگر حکم شرعی چهار انگشت چگونه بدست می آید.
قالب : تفسیری گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : تفاسیر موضوع اصلی : قصاص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : قطع دست و پا به خلاف هم یا تبعید یا قتل، مجازات‌های مفسد فی الارض هستند اما قطع چهار اگشت برای دزد با شرایط خاص آن می‌باشد.
2) محمدی تبار : این اشکال در ذیل آیه 38 مائده آنگاه که مجازات دزد را قطع دست قرار داده است اشکال واردی می باشد و جواب آن هم این است در ذیل حدیثی آمده که بر اساس آیه 18 از سوره ی جن، سجده گاه ها برای خدا هستند. یعنی کف دست. و ان المساجد لله فلاتدعو مع الله احدا. پس هیچ کس را سزاوار نیست که در آنچه مربوط به خداست و مالکیت تامه اش برای خداست، دخل و تصرفی داشته باشد.
3) محمدی تبار : در ذیل حدیثی آمده که سجده گاه ها برای خدا هستند. یعنی کف دست. و اشاره به آیه 18 سوره جن به عنوان دلیل این مدعا شده است. و ان المساجد لله فلاتدعو مع الله احدا. گرچه آنچه را امام معصوم می گوید خود سند و مدرک است. لکن با این حال امام معصوم برای توضیح این کلام نورانی اشت، دلیل آوده است. پس هیچ کس را سزاوار نیست که در آنچه مربوط به خداست و مالکیت تامه اش برای خداست، دخل و تصرفی داشته باشد. از همین روی در مجازات سارق که در آیه ی 38 سوره ی مائده دستور به قطع دست داده است، حکم اسلامی اش، قطع چهار انگشت است.
  سوره بقرة آیه 102 - شیاطین
منظور از شیاطین در این آیه شریفه جنیان به معنای اعم است یا جنیان شیطان صفت و یا انسانهای شیطان صفت و یا فرزندان شیطان
قالب : تفسیری گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : موضوع اصلی : اولیاء شیطان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : منظور جنیان است
2) طوفانی : سلام
شایسته هست که داور محترم مستدل پاسخ فرمایند. علّت اینکه ایشان شیاطین را صرفا جنیان دانسته اند چیست؟
  سوره بقرة آیه 4 - حیات در برزخ
آیا حیات در برزخ نیز همچون حیات در قیامت جسمانی است یا روحانی و یا تلفیقی از این دو نوع ؟
قالب : تفسیری گوینده : اسمعیل شیخ محمد
منبع : موضوع اصلی : برزخ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عالمی (داور) : با سلام
شیعه با استفاده از معارف ناب قرآنی و اهل بیت عترت معتقد به معاد جسمانی است
البته هر عالم وجود شذایط خاص خود را دارد
عالم برزخ چنان که برزخ است نسبت به قیامت دنیاست ولی نسبت به دنیا آخرت است
2) شیخ محمد : بنظر میرسد پاسخ جامع و کامل نباشد. معاد جسمانی مربوط به قیامت کبری و زندگانی در ابدیت می باشد و نوع حیات روحانی - جسمانی برزخ بیشک متفاوت از حیات ابدی است زیرا پس از مرگ روح از قالب و کالبد جسمانی ما خارج شده و به قالب برزخی یا مثالی منتقل می گردد . حال نوع و کیفیت این قالب مثالی چیست و چه تفاوتهایی با کالبد جسمانی ما دارد؟
3) شاه آبادی : عالم برزخ یا به تعبیر حکما، عالم مثال عالمی است که برخی از ویژگی‌های عالم ماده را دارد و برخی را ندارد. اجسام در آن عالم لطیف‌تر هستند و صورت دارند و نوعی زمان و مکان برای آها متصور است و به بیان دیگر جسم لطیف هستند. انسان نیز که دارای روحی مجرد از ماده و صورت است در هر عالمی جسمی متناسب با آن عام را داراست. لذا در عالم برزخ نیز روح مجرد انسان با جسم (قالب) مثالی خود حرکت می‌کند. قالبی که متناسب آن عالم است. حیات انسان در آن عالم ب ان جسم خواهد بود تا قیامت فرارسد.س

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>