لیست سوال های حميد صفري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره شعراء آیه 1 - کلمه
آیا حروف مقطعه مهمل هستند یا معنا دارند اما ما نمی فهمیم؟
معنا دارد اما ما نمی فهمیم چون مهمل سودی نمیتواند داشته باشد نه میتوان استعمال کرد و نه معنایی دارد و ادل دلیل علی امکان الشئ وقوعه.
قالب : لغوی گوینده : حمید صفری
منبع : موضوع اصلی : کلمه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 30 - تسبیح به حمد
در آیه آمده:
نحن نسبح بحمدک فرشتگان چطور با حمد الهی تسبیح خداوند عزوجل را به جا می آورند؟
قالب : قواعد عربی گوینده : حمید صفری
منبع : موضوع اصلی : عبادت- پرستش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : نسبح بحمدک یعنی تسبیح می کنیم همراه با حمد کردن تو
2) صفری : اگر بگوییم تسبیح میکنند همراه حمد همین معیت چگونه انجام میشود؟وقتی میگوییم جاء زید و عمرو منظور این است که با هم آمدن اما چگونه میشود تسبیح و حمد با هم بیایند؟یا تسبیح میکنیم یا حمد هر دو با هم در آن واحد که نیست