لیست سوال های جواد مقيسه
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره رعد آیه 13 - تسبیح رعد
لطفاً درباره چگونگی تسبیح رعد توضیح دهید؟
قالب : تفسیری گوینده : جواد مقیسه
منبع : موضوع اصلی : آسمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : نمی دانم
اصل تسبیح مسلم است اما چگونگی آن برای بسیاری نامعلوم/