لیست سوال های آسيه افشار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره شمس آیه 14 - عقوبت قوم ثمود
در آیه 12- گفته شد فقط یک نفر بود که ناقه صالح را پى کرد. و على القاعده همان یکنفر بعلت این جنایت مستوجب عذاب و هلاکت بود. و حال آنکه از ضمائر آیه- 14- استفاده میشود: خداى توانا کلیه قوم ثمود را مورد خشم و عذاب قرارداد. پس چرا ما بقى آنان نابود شدند؟ در صورتى که قرآن در سوره: انعام، آیه- 164- میفرماید: (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏- یعنى احدى بار گناه دیگرى را بدوش نخواهد کشید.
پاسخ این است که چون عموم آنان به پى کردن ناقه صالح راضى بودند و از یک چنین جنایتى جلوگیرى ننمودند لذا مستوجب عذاب و نابودى گردیدند.
قالب : تفسیری گوینده : آسیه افشار
منبع : تفسیر آسان موضوع اصلی : داستان قوم ثمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.