لیست سوال های فرزانه طاهوني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 96 - در خواست عمر طولانی
چرا بنی اسراییل حتی از مشرکان نیز به این دنیا حریص ترند؟؟بقره - 96
قالب : فلسفی گوینده : فرزانه طاهونی
منبع : موضوع اصلی : داستان قوم بنی اسرائیل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : زیرا یهود به معاد باور ندارد و آموزه هایی مانند برتری نژادی و ظلم به بقیه در دین تحریف شده شان وجود دارد.
2) طوفانی : سلام علیکم

جناب آقای شاه آبادی، داور محترم پاسخ حضرت عالی به نظر بنده دارای اشکال جدی است!
دین یهود از جمله ادیان ابراهیمی است و پیامبر آن که حضرت موسی (ع) باشد نیز در قرآن نام برده شده است و حضرت الله او را حقّ و پیروان راستین او را نیز مشمول رحمت خود عنوان می دارد!
در قرآن، خصوصا در سوره های بقره و آل عمران به این مهم تذکّر داده شده است که تمام انبیاء از سوی یک خدای واحد و با یک پیام واحد مبعوث شده اند؛ و این یعنی که اصولی همچون دعوت به ایمان آوردن به خدای یگانه، باور به رستاخیز و معاد از جمله محورهای بنیادین رسالت تمامی این انبیا از جمله حضرت موسی و دین یهودیّت است.
لذا این که پیروان یک دینی به فرض که به راه اشتباهی بروند اصلا به این منتج نمی شود که از اساس دیانت آنها نیز دچار اشکال و نقص باشد. از همین روی در دین یهودیّت نیز مانند ادیان ابراهیمی دیگر، اعتقاد به معاد و رستاخیز و حسابرسی الهی در آن روز، از جمله اصول اساسی آن می باشد و این صواب نیست که داور محترم اظهار می دارند که: «یهود به معاد باور ندارد!»
ابراهیمی (داور) : دقت نمایید که پاسخ داور به عقاید مردم یهودی برمی گردد نه به دین حضرت موسی (علیه السّلام).
  سوره بقرة آیه 7 - ایه۷بقره
منظور از (ختم الله علی قلوبهم) چیست؟
قالب : تفسیری گوینده : فرزانه طاهونی
منبع : موضوع اصلی : کافر و کافران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : منظور آن است که به کیفر کفران شان، کاری کردیم که دیگر حرف حق را نمی پذیرند و نمی فهمند.