لیست سوال های hakime zanjani
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 15 - زن
((مردان داراى ولایت بر زنانند از آن جهت که خدا بعضى از ایشان (مردان ) را بر بعضى (زنان ) برترى داده و از آن جهت که از اموال خود نفقه مى دهند، پس زنانِ شایسته ، فرمان بردارند ))
با این حساب در صورتی که زنی خودش هم شاغل باشه دیگه "فرمان برداری" درموردش نباید صدق کنه؟
قالب : تفسیری گوینده : hakime zanjani
منبع : آیه 34 سوره ی نساء موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عالمی (داور) : با سلام
سوال شما به آیه 15 بقره مربوط نیست
ترجمه فوق از آیه 34 نساء نیز ترجمه دقیقی نیست
سایت تدبر تلاش می کند که ما از این ترجمه های ناقص و پر خطا نجات پیداکنیم
قوامون به معنای ولایت داشتن نیست
توصیه میکنم ترتیب مباحث و تدبر های روزانه را ادامه بدهید تا با مبانی قرآنی و لحن الهی در این کتاب آشنا شوید
آیات متشابه و سخت قرآن را با مراجعه به عترت معنا خواهیم کرد
ان شاء الله
2) طوفانی : احسنت به داور محترم. با نظر این داور نیک سیرت موافقم. بین «قوامون» که معنای مسلط بودن دارد با معنای ولایت داشتن، بسی وجوه فارق وجود دارد.