بازی قرآنی راه بندگی
سی ام مرداد 1394
بازی قرآنی راه بندگی
حارث که از خداپرستی مردم به ستوه آمده است به شکل پیرمردی سیاح وارد شهر شده و پیش حاکم می رود و او را از فقر و تنگدستی در آینده می ترساند. حاکم هم که صحبت های حارث را موافق نفس سرکش خود می بیند تصمیم می گیرد تا اموال مردم را از آنها بگیرد و نخل های خرمای آنها را تصاحب کند...
خلاصه بازی
حارث که از خداپرستی مردم به ستوه آمده است به شکل پیرمردی سیاح وارد شهر شده و پیش حاکم می رود و او را از فقر و تنگدستی در آینده می ترساند. حاکم هم که صحبت های حارث را موافق نفس سرکش خود می بیند تصمیم می گیرد تا اموال مردم را از آنها بگیرد و نخل های خرمای آنها را تصاحب کند.

ابراهیم که مدتی از شهر دور بوده به شهر باز می گردد و پس از مطلع شدن از موضوع، تصمیم می گیرد با کمک اهالی شهر خود را به امارت حاکم برساند و با نقشه ای حارث را از شهر دور کند.

در طول قسمت اول و دوم بازی شما با شخصیت های مختلفی روبرو می شوید که باید به آنها کمک کنید و با راهنمایی های آنها خودتان را قدم به قدم به امارت حاکم نزدیک تر کنید.

برای کسب انرژی بیشتر در بازی، باید خودتان را به پروردگار نزدیک تر کنید!
توجه
لطفا قبل از خرید بازی، از نصب شدن آن بر روی دستگاهتان مطمئن شوید. بدین منظور نسخه رایگان بازی بهلول وهارون را که با همین انجین ساخته شده است، از لیست سایر محصولات نصب نمایید.