برگزاری کلاس روز چهارشنبه
دوم اسفند 1391
برگزاری کلاس روز چهارشنبه
کلاس روز چهارشنبه 2 اسفند برگزار خواهد شد/
کلاس چهارشنبه 2 اسفند در همان مکان میدان سبلان برگزار خواهد شد.