مسعود رضانژاد فهادان
[ همه لغت ها ] لغت های مسعود رضانژاد فهادان (1 مورد)
  سوره ضحی آیه 10 - مفردات راغب
نهر : تشر همراه با خشونت
 توضيح : النَّهْرُ: الزّجر بمغالظة؛ بمعنى تشر زدن همراه با خشونت است.
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های مسعود رضانژاد فهادان (1 مورد)
  سوره تغابن آیه 11 - مرأة العقول؛ 11/255
قرائت «وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ یَهْدأ قَلْبُهُ» به جای قرائت: «وَمَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ»
 توضيح : و قال الطبرسی: قرأ عکرمة و عمرو بن دینار یهدأ قلبه أی یطمئن قلبه کما قال سبحانه:" وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ" انتهى.
ترجمه: مرحوم طبرسى گوید: عکرمه و عمرو بن دینار «یهدأ قلبُه» خوانده‌‏اند، یعنى دلش مطمئن مى‏‌شود؛ چنانچه خداوند می‌فرماید: «وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ» و دلش بایمان مطمئنّ و آرام است.