مهدی ادریسی
[ همه نکته ها ] نکته های مهدي ادريسي (2 مورد)
  سوره اعراف آیه 84 - و امطرنا علیهم مطراً
یادمه در یک برنامه مستند می گفت اگه در دوره قرون وسطه بعد از صاعقه زدن به مردم می گفتین آیا به الکتریسیته باور دارید یا نه یقیناً رد می کردند . به همین ترتیب در همین دوران هم ممکنه اتفاقاتی بیافته که علم در حال حاضر قادر به پاسخگویی نباشه ولی مطمئناً در آینده مسأله روشن خواهد بود .
این قضیه وَ أَمْطَرْنا عَلَیْهِمْ مَطَراً هم از این قائده مستثنا نیست .
  سوره اعراف آیه 82 - انهم اناس یتطهرون
از ظاهر آیه این بر می آید که تا آن موقع هنوز اهالی اون منطقه هنوز حضرت لوط رو به پیامبری قبول نداشتند و خانواده حضرت لوط رو با واژه اناس صدا کردند .